SPECTROCUBE

  • Cel mai rapid din clasa sa: de dou? ori mai repede decât testarea clasic?, precizie ridicat? în doar 15 secunde
  • Excelen?? ?i acurate?e în domeniul de aplica?ii: o analiz?, peste 30 de elemente – inclusiv urme
  • U?urin?? în exploatare de neegalat: doar trei pa?i simpli pentru rezultate precise

Noul analizor SPECTROCUBE ED-XRF pentru testarea metalelor pre?ioase ofer? o analiz? simpl?, fiabil?, precis? ?i performant? pentru centrele de testare, birourile de marcare ?i testare ?i produc?torii de bijuterii – la o vitez? dubl? fa?? de al?i analizatori din clasa sa.

Analizorul SPECTROCUBE încorporeaz? tehnologia nedistructiv? de detectare a ED-XRF, inclusiv înalta rezolu?ie ?i rata mare de num?rare, pentru a furniza intervale scurte de m?surare, flux de lucru f?r? efort prin software intuitiv ?i perioade de întrerupere reduse.

SPECTROCUBE permite un flux de lucru rapid ?i u?or chiar ?i pentru utilizatorii instrui?i minim, cu o u?urin?? de neegalat în utilizare. Analiza e?antioanelor se realizeaz? în trei etape rapide ?i u?oare, software-ul intuitiv prezentând informa?iile relevante pe un singur ecran. Dimensiunea sa compact? se potrive?te cu spa?ii înguste, g?zduind o gam? larg? de mostre mici ?i mari. Pentru majoritatea analizelor, SPECTROCUBE ofer? precizia necesar? doar cu o singur? calibrare general?.

Cu o vitez? ?i performan?? excep?ionale, SPECTROCUBE ofer? o precizie ridicat? pentru o gam? larg? de niveluri de concentra?ie – plus timpi de testare de pân? la 15 secunde, care permit sute de mostre pe zi lucr?toare. La probele de bijuterii mari sau mici, instrumentul poate analiza o zon? pân? la o dimensiune a punctului de 0,2 mm, care se num?r? printre cele mai mici dimensiuni din industrie.

Spre deosebire de mul?i al?i analizatori XRF, SPECTROCUBE este dotat cu cea mai recent? tehnologie de detectare a driftului de înalt? rezolu?ie (SDD) ?i o vitez? de num?rare ultra-mare pentru a înregistra cantit??i minore ?i urme ale unor componente pre?ioase. În plus, dac? este necesar, SPECTROCUBE poate furniza pân? la trei ori intensit??i mai mari la acela?i timp de m?surare ca ?i modelele de genera?ie anterioar?.

Bro?uri: